Tuyên bố về Honor Club và Quyền riêng tư

Honor Club là một sản phẩm (dịch vụ) do Huawei Device (Hong Kong) Co., Ltd., một chi nhánh của Huawei, được thành lập ở Hồng Kông và có văn phòng đăng ký đặt tại Room 04,9/F., Tower 6, The Gateway, NO. 9 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hồng Kông (sau đây gọi là "chúng tôi" hoặc "Huawei") cung cấp.

1 Chúng tôi thu thập dữ liệu nào về bạn?

Như một phần trong Honor Club, chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích đã nêu trong Tuyên bố này. Dữ liệu cá nhân đề cập đến bất kỳ thông tin nào cho phép Huawei xác định bạn là người dùng.

Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý các dữ liệu sau:

• Thông tin thiết bị, chẳng hạn như model thiết bị.

• Thông tin ID HUAWEI, chẳng hạn như ảnh hồ sơ và biệt danh để hiển thị trên bài đăng, bình luận, lượt thích của bạn, v.v.

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ trên, Honor Club cần truy cập Internet và yêu cầu quyền truy cập Bộ sưu tập, Máy ảnh và bộ nhớ.

2 Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào?

Để cung cấp các dịch vụ bạn đã đăng ký và hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng, chúng tôi sẽ sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Dữ liệu của bạn được xử lý để bạn có thể truy cập thông tin sản phẩm, mẹo và thủ thuật sử dụng thiết bị cũng như để truy cập diễn đàn EMUI để bình luận và thảo luận.

Ngoài ra, Huawei sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây căn cứ vào lợi ích hợp pháp:

- Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng mã định danh thiết bị, model thiết bị, hệ điều hành, phiên bản hệ điều hành và ngôn ngữ hệ thống để đẩy các chương trình khuyến mại.

Bạn có quyền phản đối việc sử dụng nêu trên theo mô tả trong Phần 5 (3).

Trong Honor Club, chúng tôi nhận các dữ liệu cá nhân sau đây của bạn từ Facebook, Twitter và Google: ảnh hồ sơ và biệt danh của bạn. Dữ liệu trên sẽ được sử dụng để nhanh chóng đăng nhập vào Honor Club bằng tài khoản Facebook, Twitter và Google.

3 Chúng tôi lưu dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian không lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích được xác định trong Tuyên bố này. Khi kết thúc thời gian lưu trữ, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi pháp luật và quy định có yêu cầu khác.

Trong Honor Club, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho tới khi ID HUAWEI của bạn bị xóa.

Sau khi bạn hủy đăng ký tài khoản, các thông tin cá nhân tương ứng sẽ bị xóa, bao gồm ID HUAWEI, biệt danh và ảnh hồ sơ.

4 Chúng tôi có chia sẻ dữ liệu của bạn không?

Tiết lộ liên quan đến yêu cầu pháp lý và giao dịch kinh doanh

Huawei có thể tiết lộ dữ liệu của bạn theo một quy trình pháp lý hoặc yêu cầu từ một cơ quan có thẩm quyền theo luật hiện hành hoặc liên quan đến tiến trình tố tụng hoặc thủ tục pháp lý.

Dữ liệu của bạn cũng có thể được tiết lộ trong quá trình mua lại, sáp nhập, bán tài sản (chẳng hạn như thỏa thuận dịch vụ), hoặc chuyển giao dịch vụ cho Huawei group hoặc các công ty khác.

Duy trì dữ liệu từ xa

Dữ liệu được thu thập và tạo ra trong Honor Club được lưu trữ tại Singapore, đồng thời được khai thác và duy trì từ xa bởi các kỹ sư của Huawei Device (Dongguan) Co., Ltd. Huawei sẽ nỗ lực đảm bảo bảo mật dữ liệu.

5 Quyền và Lựa chọn của bạn là gì?

Bạn có các quyền và lựa chọn sau đây:

(1) Truy cập thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập thông tin cơ bản của mình, bao gồm ảnh hồ sơ và biệt danh trong Trung tâm tài khoản ID HUAWEI.

Bạn cũng có thể vào Honor Club > Tôi để kiểm tra điểm, bài đăng, câu hỏi, câu trả lời, ảnh chụp nhanh, người theo dõi và người bạn theo dõi, bình luận, tin nhắn riêng tư và thông tin hệ thống.

(2) Xóa thông tin cá nhân

Bạn có thể liên hệ với quản trị viên hoặc người kiểm duyệt để xóa một bài đăng hoặc bình luận trong Honor Club.

Ngoài ra, bạn có thể xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách hủy đăng ký tài khoản của bạn trong Trung tâm tài khoản ID HUAWEI.

(3) Từ chối các tính năng nhất định

Honor Club đẩy tin tức và thông tin cho bạn trong bảng thông báo. Để ngừng nhận các tin nhắn này, vào Tôi > Cài đặt để tắt tính năng.

(4) Cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân theo các bước sau: vào Trung tâm tài khoản ID HUAWEI từ trung tâm người dùng trong Honor Club, chạm vào ảnh hồ sơ để truy cập màn hình thông tin cá nhân, sau đó thiết lập ảnh hồ sơ, biệt danh, giới tính, tên, họ và ngày sinh của bạn.

(5) Thu hồi chấp thuận

Bạn có thể đăng nhập vào trung tâm người dùng trong Honor Club trên máy tính của bạn, nhấp vàoKhông đồng ývà nhấp OK để thu hồi chấp thuận.

6 Cách liên hệ với chúng tôi?

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến hoặc đề xuất nào về quyền của mình với tư cách là chủ thể dữ liệu hoặc về việc Huawei xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ: https://www.hihonor.com/vn/legal/privacy-questions/


Địa chỉ trụ sở chính của chúng tôi: Room 04,9/F., Tower 6, The Gateway, NO. 9 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hồng Kông.

Nếu bạn tin rằng Huawei không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Tuyên bố này hoặc pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại khu vực/quốc gia có đặt chi nhánh của Huawei.

7 Chúng tôi cập nhật Tuyên bố này như thế nào?

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về những thay đổi đó bằng các phương pháp thích hợp, chẳng hạn như thông báo đẩy trong thời gian phù hợp.

Cập nhật mới nhất: Ngày 16/03/2018

QUAN TRỌNG: Tuyên bố quyền riêng tư này là cam kết quyền riêng tư của ứng dụng Honor Club. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc https://www.hihonor.com/vn/privacy-policy/Tuyên bố Quyền riêng tư của Huawei Consumer Business.