คำชี้แจงเกี่ยวกับ Honor Club และความเป็นส่วนตัว

บทนำ

Honor Club เป็นผลิตภัณฑ์ (บริการ) ที่นำเสนอโดย Huawei Device (Hong Kong) Co., Ltd. บริษัทในเครือของ Huawei ในฮ่องกง โดยมีสำนักงานจดทะเบียนที่เลขที่ 9 ดิ เกทเวย์ ห้อง 04, 9/เอฟ ทาวเวอร์ 6 ถนนแคนตัน จิมซาจุ่ย เกาลูน ประเทศฮ่องกง (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า "เรา" หรือ "Huawei")

1 ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Honor Club เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำชี้แจงนี้เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่จะช่วยให้ Huawei สามารถระบุว่าคุณเป็นผู้ใช้

เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้:

· ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น รุ่นอุปกรณ์

· ข้อมูล HUAWEI ID เช่น รูปโปรไฟล์และชื่อเล่นของคุณ เพื่อแสดงในโพสต์ ความเห็น การกดถูกใจ ฯลฯ

เพื่อให้บริการที่ได้กล่าวมาข้างต้นแก่คุณ Honor Club จำเป็นต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและต้องการการอนุญาตให้เข้าถึงแกลเลอรี กล้องถ่ายรูป และที่จัดเก็บข้อมูล

2 วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เพื่อให้บริการตามที่คุณได้สมัครเป็นสมาชิกและเป็นไปตามข้อผูกมัดตามสัญญา เราจะใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลเพื่อให้คุณเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับ และคำแนะนำสำหรับการใช้อุปกรณ์ของคุณ รวมทั้งฟอรั่ม EMUI สำหรับการแสดงความเห็นและการสนทนา

นอกจากนี้ Huawei ยังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย:

- การตลาด: เราใช้ตัวระบุอุปกรณ์ รุ่นอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันของระบบ รวมถึงภาษาของระบบ เพื่อพุชโปรโมชั่น

คุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านข้อความที่กล่าวข้างต้นดังที่อธิบายไว้ในข้อ 5(3)

ใน Honor Club เราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ของคุณจาก Facebook, Twitter และ Google: รูปโปรไฟล์และชื่อเล่นของคุณ ข้อมูลที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้จะใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ Honor Club อย่างรวดเร็ว โดยใช้บัญชี Facebook, Twitter และ Google

3 ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่เกินกว่าความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงนี้ เมื่อระยะเวลาเก็บรักษาสิ้นสุดลง เราจะลบหรือปรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อไม่ให้ระบุตัวตนได้ เว้นแต่ว่ากฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ใน Honor Club ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้จนกระทั่ง HUAWEI ID ของคุณถูกลบ

หลังจากที่คุณยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบ รวมทั้ง HUAWEI ID, ชื่อเล่น และรูปโปรไฟล์ของคุณ

4 วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและธุรกรรมทางธุรกิจ

Huawei อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายหรือการร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือที่เกี่ยวเนื่องกับขั้นการดำเนินการหรือกระบวนการทางกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการควบรวม การซื้อกิจการ การขายสินทรัพย์ (เช่น ข้อตกลงการให้บริการ) หรือการถ่ายโอนบริการให้แก่กลุ่ม Huawei หรือบริษัทอื่น

การบำรุงรักษาข้อมูลระยะไกล

ข้อมูลที่รวบรวมและสร้างขึ้นภายใต้ Honor Club (Thailand) จะถูกจัดเก็บไว้ในประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับการดำเนินการและบำรุงรักษาจากระยะไกลโดยวิศวกรของ Huawei Device (Dongguan) Co., Ltd. ทาง Huawei จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

5 คุณมีสิทธิและทางเลือกใดบ้าง

คุณมีสิทธิและทางเลือก ดังต่อไปนี้ :

(1) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นของคุณ รวมทั้งรูปโปรไฟล์และชื่อเล่นในศูนย์บัญชีของ HUAWEI ID

คุณยังสามารถไปที่

Honor Club > ฉัน เพื่อตรวจสอบคะแนน โพสต์ คำถาม คำตอบ ภาพถ่ายเร็ว ผู้ติดตามและการติดตาม ความเห็น ข้อความส่วนตัวของคุณ และข้อมูลของระบบได้

(2) ลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ควบคุมเพื่อทำการลบโพสต์หรือความเห็นใน Honor Club

หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีของคุณในศูนย์บัญชีของ HUAWEI ID

(3) ปฏิเสธฟีเจอร์บางอย่าง

Honor Club พุชข้อมูลและข่าวสารไปยังคุณในแผงการแจ้งเตือน หากต้องการหยุดรับข้อความดังกล่าว ให้ไปที่ ฉัน > การตั้งค่า เพื่อปิดใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าว

(4) อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทำขั้นตอนต่อไปนี้ : เข้าไปที่ศูนย์บัญชีของ HUAWEI ID จากศูนย์ผู้ใช้ใน Honor Club แตะรูปโปรไฟล์เพื่อเข้าถึงหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นตั้งค่ารูปโปรไฟล์ ชื่อเล่น เพศ ชื่อ นามสกุล และวันเกิด

(5) เพิกถอนความยินยอมของคุณ

คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่ศูนย์ผู้ใช้ใน

Honor Club

ผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิก ไม่ยอมรับ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเพิกถอนความยินยอม

6 วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิของคุณในข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Huawei โปรดติดต่อ https://www.hihonor.com/th/legal/privacy-questions/

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ของเรา: เลขที่ 9 ดิ เกทเวย์ ห้อง 04, 9/เอฟ ทาวเวอร์ 6 ถนนแคนตัน จิมซาจุ่ย เกาลูน ประเทศฮ่องกง

หากคุณเชื่อว่า Huawei ไม่ได้ประมวลผลข้อมูลของคุณตามคำชี้แจงนี้หรือกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานป้องกันข้อมูลในภูมิภาค/ประเทศที่ Huawei Device (Hong Kong) Co., Ltd. ตั้งอยู่

7 วิธีการปรับปรุงคำชี้แจงนี้ของเรา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การแจ้งเตือนแบบพุช ในเวลาที่เหมาะสม

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 16 มีนาคม 2561

ข้อมูลสำคัญ: คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ประกอบด้วยข้อผูกพันเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแอป Honor Club สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคของ Huawei